Monday, December 31, 2018

Windows 8.1 đã thay đổi và sắp xếp lại giao diện của phần “Change PC Settings” một cách thông minh. Giúp cho người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh và tìm kiếm một cách dễ dàng với nút Search trong PC Settings.
1) Chia làm 9 mục cấu hình. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình mục “PC & Devices”
6
  • Lock screen : cho phép chọn hình ảnh cho màn hình Lock Screen, chỉ cần ấn vào Browse và trỏ tới hình ảnh bạn muốn làm Lock Screen.
7
Ngoài ra trong Lock Screen cũng có thêm tính năng Slide Show, cho phép trình diễn album ảnh ngoài màn hình Lock Screen. Bạn chỉ cần On và Add folder hình ảnh của bạn vào.
8
Lock Screen Apps : chọn những App mà bạn muốn nó hiện ra ở màn hình Lock Screen (Mặc định gồm : Alarm, Mail và Calendar)
9
  • Display : chọn độ phân giải, Windows 8.1 hỗ trợ độ phân giải Full HD
10
  • Devices : là nơi liệt kê ra những thiết bị đã từng và đang kết nối với máy tính của bạn
11

  • Typing : cho phép cấu hình tự động sửa sai chính tả , tô đậm từ sai, gợi ý từ và một số tính năng hỗ trợ cho touchpad

12
  •  Autoplay : khi bạn cắm một thiết bị lưu trữ hoặc một card SD/SDHC, hệ thống cho phép bạn cấu hình hành động autoplay. Ở đây tôi chọn “Open folder to view files”, tự động mở Folder khi cắm thiết bị vào.
14
  • PC info : liệt kê về thông tin của máy.15

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ STAR NAM IT hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

2 comments: